Notes160x600
Rollup
Utvrđena nova Esencijalna lista lijekova štiti domaću proizvodnju

Utvrđena nova Esencijalna lista lijekova štiti domaću proizvodnju

Vlada Kantona Sarajevo je danas donijela Odluku o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova kojom su utvrđeni asortimani i cijene lijekova koji se koriste u pružanju zdravstvene zaštite, a kojom se štiti domaća proizvodnja.

Usvojena kantonalna A lista lijekova, usaglašena je sa Federalnom listom kao generičnom listom, dok kantonala lista utvrđuje liste po nazivu proizvođača.

Na ovogodišnjoj A Listi lijekova u Kantona Sarajevo, tzv. Esencijalnoj listi, nalaze se 153 lijeka u 605 oblika i pakovanja. Ono što je razlikuje od prethodnih lista jeste da su svi lijekovi na ovoj listi proizvodi domaćih proizvođača.

Usvajanjem ovakve liste,  a koju je pripremala stručna kantonalna Komisija za lijekove uz saradnju sa zdravstvenim ustanovama i iskazanim potrebama, Vlada je ispoštovala i zaključak Skupštine Kantona Sarajevo kojim je zatraženo da u kreiranju esencijale liste lijekova u što većoj mjeri budu zastupljene domaće farmaceutske kuće. Na ovaj način se, kako je danas naglašeno, lakše vrši kontrola lijekova te štiti domaća proizvodnja što je praksa zemalja u okruženju i šire.

Danas usvojena B lista lijekova tretira lijekove poželjne u terapijama liječenja, a sufinansira se na teret zdravstvenog osiguranja u procentima od 10 do 100 posto. Bolnička lista obuhvata lijekove isključivo za bolničko liječenje. Nakon što bude objavljena u Službenim novima KS, integralna Esencijalna liste lijekova biće dostupna na web stranici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

 

Komentari