Notes160x600
Rollup
Ovoliko novca trebate imati ukoliko putujete u Hrvatsku na odmor

Ovoliko novca trebate imati ukoliko putujete u Hrvatsku na odmor

Ukoliko se spremate za putovanje na zasluženi odmor ono na što trebate obratiti pažnju prije samog kretanja jeste to da li ste spakovali sve dokumente i da li su važeći.

Osim toga, ukoliko putujete u neko od zemalja Evropske unije potrebna vam je i određena suma novca koju vam na granici mogu tražiti da pokažete pri samom ulazu u drugu državu.

Prema informacijama iz Ministarstva za vanjske poslove Bosne i Hercegovine, državljani ove zemlje bi za svaki dan boravka u nekoj zemlji Evropske unije trebali imati između 35 i 75 eura.

“Državljani BiH za putovanje u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, osim biometrijskog pasoša, trebaju posjedovati novac u iznosu 35-70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjesti”, kazao je Satko Bitanga, savjetnik u Odsjeku za VPP, Ministarstva za vanjske poslove BiH.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

Komentari