Notes160x600
Rollup
LIJEK ZA GLAVOBOLJU KOJI SVI KORISTIMO SADRŽI OPOJNU DROGU: ZABRANA CAFFETINA

LIJEK ZA GLAVOBOLJU KOJI SVI KORISTIMO SADRŽI OPOJNU DROGU: ZABRANA CAFFETINA

AGENCIJA ZA LIJEKOVE BIH povukla je saglasnost za oglašavanje lijeka Caffetin, jer sadrži opojnu drogu

Kako je objavila Evropska agenicja za lijekove, a sa njom se usaglasila Agencija za lijekove BIH, lijek Caffetin je pod zabranom reklamiranja, jer zadrži opojnu drogu – kodien.

Ograničenje Agencije se odnosi na sve lijekove koje kao aktivnu supstancu sadrže kodien.

 – Kako se navodi, lijek Caffetin je i dalje u upotrebi, radi se o kvalitetnom i bezbijednom lijeku, a zabrana se odnosi na reklamiranje široj javnosti, kako bi se spriječila masovna upotreba.

Kodein se kod mlađih osoba brzo metabolizira u morfin, što može dovesti do neželjenog dejstva.

 

Komentari

1 Comment

Comments are closed.