Notes160x600
Rollup
Još jedan McDonald’s u Sarajevu

Još jedan McDonald’s u Sarajevu

Sarajevo bi uskoro trebalo dobiti još jedan McDonald’s, potvrdio je Adi Hadžiarapović, direktor marketinga i komunikacija kompanije McDonald’s.

Jedna od potencijalnih lokacija je u blizini Olimpijske dvorane Zetra, ali je projekat je još uvijek u početnoj fazi.

Vrše se pregovori sa Općinom Centar, Gradom Sarajevo, Zavodom za planiranje Kantona Sarajevo i ostalim institucijama koje su nadležne za izdavanje dozvola potrebnih za gradnju. Do kraja ljeta znaće se lokacija na kojoj bi se trebao praviti restoran  a radi se o tipu ‘drive’ restorana poput onog u naselju Nedžarići.

Trenutno se čeka čekaju dozvola Općine Centar a već je donesena je Odluka o korekciji regulacionog plana “Zetra”.

Restoran bi se trebao nalaziti u blizini pumpe Energopetrol u ulici Alipašina. McDonald’s u Sarajevu ima dva te u Mostaru jedan restoran.

Komentari