Notes160x600
Rollup
Jedna riječ za sve “naše” jezike: Ovo treba biti naziv za bosanski, hrvatski, srpski i crnogorski jezik (VIDEO)

Jedna riječ za sve “naše” jezike: Ovo treba biti naziv za bosanski, hrvatski, srpski i crnogorski jezik (VIDEO)